Prof. dr hab. Stanisław Karpiński

Prof. dr hab. Stanisław Karpiński

OTRZYMANE STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Doktor filozofii-maj 1994, w dziedzinie biologii w zakresie komórki drzew i molekularnej biologii, Wydział Leśny Uniwersytetu Nauk Rolniczych, S-901 83 Umeå, Szwecja
Docent (habilitacja) - w dziedzinie biologii w zakresie biologii molekularnej roślin i komórki drzew, listopad 1999 (po uzyskaniu pozytywnych i entuzjastycznych recenzji od dwóch zagranicznych profesorów i wygłoszeniu wykładu habilitacyjnego), Wydział Leśny Uniwersytetu Nauk Rolniczych, S-901 83 Umeå, Szwecja.
Profesor fizjologii molekularnej roślin, przyznany w listopadzie 2004 decyzją rektora Uniwersytetu w Sztokholmie (po uzyskaniu pozytywnych i entuzjastycznych recenzji od trzech zagranicznych profesorów), SE-106 91 Sztokholm, Szwecja.
Profesor  biologii w zakresie biotechnologii 2009  (po uzyskaniu pozytywnych i entuzjastycznych recenzji od sześciu krajowych profesorów). Nominacja podpisana dnia 25-09-2009 r. przez Prezydenta RP.

OBECNE PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ POZA UNIWERSYTETECKICH

Badania nad Molekularnymi i Genetycznymi Mechanizmami Kontrolującymi Odpowiedzi Obronne i Aklimatyzacyjne Roślin Przed Czynnikami Stresowymi (N301 075 31/2414). 241 tys. PLZ na lata 2006-2009. 

 

Laureat pierwszego konkursu Welcome 2008/1 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 6641 tys. PLN na lata 2009-2013 na realizację projektu „Functional Analysis of Genetic, Molecular and Quantum Mechanisms that Regulate Plants Productivity, and Biotechnologies for Cell Wall Degradation and Hydrogen Production”. 

DOŚWIADCZENIE PROMOTORSKIE

Doktoraty i inne prace egzaminacyjne:

Ireneusz Ślesak (S. Karpiński współ-promotor): Charakterystyka i regulacja dysmutazy ponadtlenkowej w roslinie o metabolizmie przejsciowym C3-CAM Mesembryanthemum crystallinum L. Doktorat, czerwiec 2000 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Universytetu Jagiellońskiego. Obecnie IS pracuje w IFR-PAN, Kraków, Polska oraz jest zatrudniony w ramach projektu Welcome w SGGW w Warszawie.

 

Christine Chi-Chen Chang (promotor S. Karpiński) Role of excess excitation energy in regulation of signalling network for wounding and pathogen attack. Licencjat kandydata na doktora filozofii, obrona w maju 2003 r. w Instytucie Botaniki Uniwersytetu w Sztokholmie.
Mechanisms and genes controlling signaling network for biotic and abiotic stress defenses in Arabidopsis thaliana. Doktorat kwiecień 2005 r. w Instytucie Botaniki Uniwersytetu w Sztokholmie, Obecnie CC pracuje w Stanford Uniw., Kalifornia

Alfonso Mateo (promotor S. Karpiński) Role of the chloroplast signals in the regulation of biotic and abiotic stress responses. Licencjat kandydata na doktora filozofii, obrona w maju 2003 r. w Instytucie Botaniki Uniwersytetu w Sztokholmie.
Roles of LESIONS SIMULATING DISEASE 1 and salicylic acid in acclimation of plants to environmental cues. Doktorat 11.11.2005 r. w Instytucie Botaniki Uniwersytetu w Sztokholmie. Obecnie AM pracuje w Stavanger Uniw., Norwegia.

Per Mühlenbock (promotor S. Karpiński ) Genetic integration of reactive oxygen species and hormonal signalling in the regulation of biotic and abiotic stress responses in Arabidopsis thaliana. Licencjat kandydata na doktora filozofii, w czerwcu 2005 r. w Instytucie Botaniki Uniwersytetu w Sztokholmie. Doktorat 13.12.2007 r. Obroniony w Instytucie Botaniki Uniwersytetu w Sztokholmie. Obecnie PM pracuje w Uniwersytecie w Gandawie, Belgia

Verena Rejser (S. Karpiński współ-promotor), Light Stress Proteins (Elip/Sep/Ohp), Praca doktorska obroniona w czerwcu 2007 r. na Uniwersytecie w Konstanz, Niemcy. Obecnie VR pracuje w Stavanger Uniw., Norwegia.

Marian Płaszczyca (promotor S. Karpiński) Praca doktorska „State transition in relationship to other mechanisms in regulation of photosynthesis” obroniona w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie w listopadzie 2008 r.

Doktoranci aktualnie pod opieką promotorską:
Obecnie  w ramach programu FNP Welcome 2008/1 opiekuje się czterema doktorantami: magistrami Pawłem Burdiakiem, Magdaleną Górecką, Piotrem Gawrońskim i Weroniką Wituszynską.

Magistranci aktualnie pod opieką promotorską
Obecnie w ramach programu FNP Welcome 2008/1 opiekuje się pięcioma magistrantami: Ludwikiem Bielczyńskim, Halą Fedak, Joanną Makaruk, Pawłem Mroczkowskim i Damianem Witoniem.

Opieka nad stypendystami i pracownikami z tytułem doktora

Dr Marcela Baudo styczeń 2000 - grudzień 2001
Dr Luise Ball wrzesień 2001 - grudzień 2001
Dr Shigeto Morita czerwiec 2001- czerwiec 2002
Dr Markus Klenell czerwiec 2002 - czerwiec 2004
Dr Dietmar Funck wrzesień 2002 - grudzień 2004
Dr Alexey Sotnikov kwiecień 2004- maj 2005
Dr Anton Liaimer listopad 2002 - lipiec 2004
Dr Regina Kyung-sil Choo maj 2004 - luty 2005
Dr Matt Geissler grudzień 2003- grudzień 2005

Dr Magdalena Szechyńska-Hebda

Dr Joanna Dąbrowska

Dr Dr Alexey Sotnikov

Dr Magdalena Szechyńska-Hebda

Dr Ireneusz Ślesak

styczeń 2006 - styczeń 2008

listopad 2009 - obecnie

listopad 2009 - obecnie

maj 2009 - obecnie

maj 2009 - obecnie