Technologia

Technologia

LFiMBR dysponuje najnowocześniejszym sprzętem pomiarowym umożliwiającym pomiary i obrazowanie fluorescencji chlorofilu a, transportu elektronów w obrębie fotosystemu II, wygaszania nadmiaru energii wzbudzenia (quenching), indukcję Kautskyiego, reoksydację QA, szybką indukcję fluorescencji (z rozdzielczością do 1 mikro sek.), absorpcję światła fotosyntetycznie aktywnego,  mikroskopowe obrazowanie parametrów fluorescencyjnych chlorofilu a z pomiarem reoksydacji QA, termoluminescencje w zakresie -80 do 130 stopni C.

Laboratorium dysponuje również trój-laserowym konfokalnym mikroskopem, termoluminescencyjną kamerą FLIR z rozdzielczością do 0,05 stopnia C, dwukanałowym systemem AXON do pomiarów napięcia elektrycznego na błonie cytoplazmatycznej, systemem HPLC z dwoma detektorami

W bliskiej przyszłości laboratorium zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt spektrometrii masowej i gazowej umożliwiające analizę profili metabolicznych. 

Systemami hodowli roślin w zmiennych warunkach świetlnych, wilgotności i temperatur w zakresie od -20 do 35 stopni C, z systemami LED do spektralnie wybiórczego naświetlania roślin w zakresie od 450 do 710 nm, laserowymi systemami naświetlania roślin.