Zespół

Zespół

 

 

Prof. dr hab. Stanisław Karpiński

Zawodowo interesuję się, biologią molekularną, fizjologią,  biotechnologią, genetyką, biofizyką i ewolucją (generalnie systemową biologią). Pracuję nad mechanizmami przekazywania sygnałów wewnątrz i międzykomórkowych w warunkach stresu nadmiaru świła. Badam zależności między sygnałami kwantowymi generowanymi w obrębie  fotosystemów a statusem redoks-hormonalnym komórki w odpowiedzi na stresy biotyczne i abiotyczne. Badania te mają na celu zwiększenie produkcji biomasy (plonowania) w  naturalnych warunkach suszy glebowej.

Recenzuję prace z Nature, Plant Cell, Plant Physiology, Plant Journal, Plant Cell and Environment, Journal of Experimental Botany, Molecular  Plant Microbe Interaction, Plant Molecular Biology, Journal of Plant Physiology i innych,  Recenzuje również  wnioski naukowe  dla Niemieckiej Agencji Nauki (DFG) i dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Moje hobby to teoria wszystkiego, astronomia i historia.

Sportowo nadal przerzucam żelastwo, wyciskam na ławeczce 115-130 kg. W Szwecji grałem w unihokeja a teraz dużo pływam (ulubiony styl to motylek).

e-mail stanislaw_karpinski@sggw.pl     

telefon: +48225932172

 

dr Joanna Dąbrowska

Naukowo interesuję się molekularną odpowiedzią roślin na stresy: biotyczne i abiotyczne. Tematem mojej pracy doktorskiej była identyfikacja funkcji potencjalnych składników mechanizmu przekazywania sygnałów po infekcji korzeni pomidora przez mątwika ziemniaczanego. W ramach projektu Welcome 2008/1 zajmuje się wpływem stężenia CO2 w roślinach Arabidopsis i topoli na przyrost biomasy.

  dr Anna Kozłowska-Makulska

Po studiach na kierunku Biologia wykonałam i obroniłam polsko- francuski doktorat w Katedrze Fitopatologii SGGW i na Uniwersytecie Louis Pasteur w Strasbourgu na temat biologicznej i molekularnej zmienności Polerowirusów buraka w Polsce i we Francji.
Od stycznie 2011 przez rok pracowałam w projekcie dr Szymona Świeżewskiego (IBB, PAN), gdzie moim zadaniem było zmapowanie niekodujących antysensownych transkryptów na genie DOG1.

W marcu 2012 dołączyłam do zespołu prof. Stanisława Karpińskiego. W ramach projektu Welcome 2008/1 zajmuję się obecnie porównywaniem profili białkowych form dzikich i mutantów PCD Arabidopsis w warunkach polowych i szklarniowych przy pomocy elektroforezy 2D, a już niebawem także modelowaniem PCD przy pomocy komórkowej automaty.

e-mail: kozlowskamakulska@gmail.com

 

dr Anna Rusaczonek

Tytuł doktorski uzyskałam w styczniu 2009 na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W czasie studiów doktoranckich zajmowałam się oznaczaniem aktywności przeciwutleniającej roślin i tkanek zwierzęcych, pomiarem markerów stresu oksydacyjnego oraz charakterystyką związków polifenolowych roślin.
Podczas stażu podoktorskiego (18 miesięcy) w zespole Prof. Annette Schürmann w Niemieckim Instytucie Żywienia Człowieka (DIfE) badałam rolę ARFRP1 w wątrobowym metabolizmie lipidów u Arfrp1liv-/- myszy oraz prowadziłam badania nad otrzymaniem nowego lipodystroficznego modelu myszy przy użyciu systemu rekombinacji Cre/loxP.
W marcu 2011 przyłączyłam się do grupy Prof. Stanisława Karpińskiego. W ramach projektu Welcome 2008/1 zajmuję się rolą wybranych fotoreceptorów oraz peroksydazy glutationowej w odpowiedzi na stresy biotyczne i abiotyczne.

 

dr Magdalena Szechyńska-Hebda

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na poznaniu mechanizmów nabytej systemowej aklimacji do stresów abiotycznych i nabytej systemowej odporności na patogeny. Na stażu podoktorskim na Uniwersytecie w Sztokholmie a obecnie w ramach projektu Welcome 2008/1 zajmuję się rolą fotosyntezy i sygnałów generowanych w obrębie PSII i PSI w tych procesach, jak również rolą sygnałów elektrofizjologicznych w indukowaniu świetlnej pamięci komórkowej.

Szczególnie fascynują mnie możliwości mikroskopii konfokalnej, skaningowej i elektrofizjologii, oraz wszelkich technik pokrewnych np.  mikroiniekcji, immunodetekcji itp.

Prywatnie interesuję się psychologią rozwojową i społeczną oraz neurologicznymi podstawami uczenia się.

e-mail: szechynska@ifr-pan.krakow.pl

 

dr hab. Ireneusz Ślesak

W 1994 r. ukończyłem biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W pracy doktorskiej zajmowałem się charakterystyką biochemiczną i regulacją aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) w roślinie o metabolizmie przejściowym C3-CAM Mesembryanthemum crystallinum. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na analizie odpowiedzi roślin na różne stresy środowiskowe. Ponadto, innym interesującym mnie zagadnieniem jest ewolucja systemów antyoksydacyjnych u różnych grup organizmów oraz ich hipotetyczna rola na wczesnych etapach ewolucji życia na Ziemi.

W ramach projektu Welcome 2008/1 jestem zaangażowany w charakterystykę  układu antyoksydacyjnego i wybranych parametrów ekofizjologicznych u mutantów Arabidopsis thaliana i Populus sp., takich jak: eds1, pad4, lsd1.

Jestem żonaty i mam dwoje dzieci. Poza pracą interesuję się także astrobiologią, filozofią oraz historią nauki.

e-mail: i.slesak@ifr-pan.krakow.pl

Zobacz także: www.ifr-pan.krakow.pl

 

mgr Paweł Burdiak

Nazywam się Paweł Burdiak. Jestem absolwentem Międzywydziałowego Studium Biotechnologii w Szkole Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swej pracy magisterskiej zajmowałem się określaniem wpływu suplementacji diety olejami rybimi na profil ekspresji genów u prosiąt.

W swej pracy doktorskiej w ramch Programu Welcome 2008/1 staram się zgłębić wiedzę o roli kinaz DUF26 w przekazywaniu sygnałów wewnątrz i międzykomórkowych.

W wolnym czasie staram się prowadzić aktywny tryb życia, mam zamiłowanie do  dalekich podróży oraz do sportów, szczególnie do pływania i kolarstwa.

e-mail pawel_burdiak@sggw.pl

 

mgr Piotr Gawroński

Nazywam się Piotr Gawroński i ukończyłem studia na Międzywydziałowym Studium Biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Moja praca magisterska dotyczyła organizacji genomu mitochondrialnego u ogórka.

Obecnie w ramach Programu Welcome 2008/1 zajmuję się rolą kwasu salicylowego w procesie aklimatyzacji roślin do warunków środowiskowych oraz badaniem funkcji niektórych genów z regulonu LSD1.

W wolnym czasie fotografuję oraz chodzę po górach, często jako przewodnik.

e-mail piotr_gawronski@sggw.pl

 

mgr Magdalena Górecka

Nazywam się Magdalena Górecka. Wykonuję pracę doktorską w Laboratorium Fizjomiki i Modelowania Biotechnologicznego Roślin. Pracę magisterską wykonałam w Zakładzie Biochemii Drobnoustrojów w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, gdzie przez rok kontynuowałam projekt rozpoczęty w ramach pracy magisterskiej.

W Programie Welcome 2008/1 zajmuję się rolą glutationu w odpowiedzi na stres (w mutancie rax1), regulacją ekspresji APX2 (w Arabidopsis i topoli) oraz mechanizmem systemowej, nabytej aklimatyzacji (SAA).

Prywatnie jestem entuzjastką żeglarstwa, sportów motorowych oraz ciekawej muzyki.

e-mail magdalena_gorecka@sggw.pl

 

mgr Weronika Wituszyńska

Jestem absolwentką kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Swoją pracę magisterską wykonałam w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Dotyczyła ona zastosowania interferencyjnego RNA do modyfikacji komórek świni domowej na potrzeby ksenotransplantacji. W trakcie studiów wyjechałam  także na trzymiesięczny staż do Instytutu Genetyki Człowieka w Lipsku.

Obecnie odbywam studia doktoranckie w ramach programu Welcome 2008/1 pod kierownictwem profesora Stanisława Karpińskiego. W obszarze moich zainteresowań znajduje się charakterystyka nowych elementów LSD1 regulonu i ich roli w stresach biotycznych i abiotycznych.

Swój czas wolny poświęcam na podróże.

e-mail weronika_wituszynska@sggw.pl

 

mgr Milena Kulasek

Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłam dwa fakultety: biotechnologię (studia magisterskie) i filozofię (studia licencjackie). Moją pracę magisterską wykonałam w Zakładzie Immunologii UMK i dotyczyła ona molekularnych mechanizmów gorączki u pantofelka (Paramecium caudatum).
Obecnie jestem zatrudniona w Programie Welcome 2008/1 jako samodzielny biotechnolog. Pod kierownictwem prof. Karpińskiego zajmuję się badaniem molekularnych i biofizycznych mechanizmów świetlnej pamięci komórkowej.
W wolnym czasie czytam książki Stephena Kinga i spaceruję, latem pływam kajakiem. W filozofii interesują mnie głównie bioetyka i kognitywistyka.

e-mail: milena_kulasek@sggw.pl

  mgr Damian Witoń
  mgr Natalia Sidoruk
  inż. Anna Barczak
  inż. Błażej Betliński

Jestem studentem biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin wykonałem pracę inżynierską o poziomie ekspresji genów kodujących białka PSII u mutanta mpk4 A. thaliana, którą obroniłem w marcu 2012. Aktualnie zajmuję się badaniem interakcji MAP kinazy MPK4, ze specyficznymi fosfatazami, w komórkach topoli (Populus trichocarpa).

Moje zainteresowania naukowe to: transdukcja sygnałów w komórce roślinnej, fotosynteza, biologia syntetyczna, biotechnologiczne źródła energii, bioremediacja.

Ponadto, w wolnych chwilach gram na gitarze, jeżdżę rowerem, pływam kajakiem, lub czytam klasykę literatury. Interesuję się również survivalem, przyrodą, polityką i ekonomią.

inż. Maciej Białasek

Nazywam się Maciej Białasek i jestem studentem drugiego stopnia na kierunku biotechnologia, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Moja praca inżynierska dotyczyła wpływu sygnałów elektrycznych indukowanych w roślinie na niefotochemiczne wygaszanie fluorescencji chlorofilu.
W programie Welcome 2008/1 kontynuuję badania nad indukcją sygnałów elektrycznych w roślinach i ich wpływem na fotosyntezę.
Prywatnie interesuję się biologią ewolucyjną, literaturą współczesną (szczególnie postmodernistyczną) oraz filmem.

e-mail: mbialasek@gmail.com

 

Byli magistranci:

mgr inż. Dawid Głów

mgr inż. Dorota Komar

mgr inż. Sylwia Kacprzak

mgr inż. Kamila Gałązka

mgr inż. Ludwik Bielczyński

mgr inż. Halina Fedak

mgr inż. Joanna Makaruk

mgr inż. Paweł Mroczkowski

mgr inż. Damian Witoń