Kontakt

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin,

Nowoursynowska 159

PL-02-776 Warszawa

 

tel: +48 (0)22 5932172, lub +48 (0)22 5932293

fax +48 (0)22 5932152

e-mails: stanislaw_karpinski@sggw.pl lub s.karpinski@poltreecrop.pl