Laboratorium Fizjomiki i Modelowania Biotechnologicznego Roślin

Grupa Welcome 2008/1 w SGGW w Warszawie

 

Celem projektu realizowanego w ramach programu WELCOME z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest dogłębne zrozumienie roślinnych komórkowych i molekularnych mechanizmów, które przetwarzają informację kwantową, generowaną w obrębie fotosystemu II-go i I-go, na sygnały elektrofizjologiczne, redoks i hormonalne.

Poznanie podstaw tych mechanizmów może przyczynić się do opracowania nowatorskich biotechnologicznych rozwiązań pozwalających na ulepszenie przyrostu biomasy (asymilacji CO2 i produkcji O2) w niekorzystnych warunkach środowiska (susza lub nadmiar wody, nieoptymalna temperatura i naświetlenie), ulepszeniu ściany komórkowej i polepszenie odporności na niektóre choroby roślin. Badania te posłużą również do opracowania nowatorskich sposobów hydrolizy i pirolizy ściany komórkowej celem produkcji paliw odnawialnych drugiej i trzeciej generacji.

Badania w ramach tego projektu mają duży potencjał poznawczy, edukacyjny i społeczno-ekonomiczny. Przyczynią się do ograniczenia tysięcy ton toksycznych substancji zużywanych np. przy produkcji papieru lub podczas chemicznej ochrony roślin i ograniczenia tzw. efektu cieplarnianego.

Badania nasze mają na celu ochronę zasobów Ziemi, ochronę środowiska naturalnego a przez to polepszenie jakości życia ludzi i zwierząt.